uomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran vuosikokous 21.02.2022

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran vuosikokous järjestetään maanantaina 21.02.2022 klo 17:00

Kokous pidetään etänä Zoomissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokoukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä seuran sähköpostin kautta skts.kuolemantutkimus@gmail.com tai olla yhteydessä Anna Huhtalaan: anna.huhtala@tuni.fi

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan ja keskustelemaan!

Kokouksen jälkeen kello 18:00 alkaa seuran helmikuun kuukausiesitelmä, jonka pitää Oona Rohde Jyväskylän yliopistosta otsikolla Suomalainen naisten surupukeutuminen 1890–1930-luvuilla kuolemankulttuurin murrosten ilmentäjänä.

Skip to content