Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran gradukilpailun 2020 voittaja on Jenni Pesola!

19.10.2020 järjestetyssä SKTS:n syysseminaarissa palkittiin gradukilpailun voittaja Jenni Pesola!

Seminaarissa SKTS:n pj Ilona Pajari perusteli voittajagradun valintaa seuraavasti:

”Jenni Pesolan sosiaalityön alan maisterintutkielma ”Kuolema gerontologisessa sosiaalityössä” tuo hyvin esille sen, mistä kuolemantutkimuksessa on ja voisi olla kyse. Pesola käsittelee gradussaan ikääntyvien ihmisten parissa toimivien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kuolemasta asiakastyössä. Lisäksi hän tarkastelee sitä, millaisena sosiaalityöntekijät kokevat omat valmiutensa kohdata kuoleman teemoja työssään. Pesola nostaa esille mielenkiintoisen termin, kuolemakompetenssin, jonka voidaan käsittää sisältävän erilaiset kuoleman kohtaamisen ulottuvuudet.

Seuran hallitus pitää Pesolan työtä onnistuneena ja tutkimuksellisesti tasapainoisena kokonaisuutena. Edukseen muista töistä sen erotti ajankohtainen, vähän tutkittu aihe, jolla on annettavaa tulevaisuuden haasteissa. Eettinen osuus on hyvin toteutettu, samoin teorian kuljettaminen kautta tutkimuksen.”

Onnittelemme Jenni Pesolaa kilpailun voitosta!

Tutkielma on luettavissa myös netissä:
https://helda.helsinki.fi/…/Pesola_Jenni_Maisterintutkielma…

Lisäksi seura ojensi kunniakirjat kolmelle muulle onnistuneen opinnäytteen tekijälle: Terhi Hölsälle, Lauri Moilaselle ja Marjaana Hulkolle. Hölsän aiheena oli aikuisen sisaruksen suru, Moilasella menneiden vuosisatojen niin sanotut suisidaalimurhat ja Hulkolla nuorten ihmisten käsitykset itsemurhasta.

Onnittelut kaikille kunniakirjan saajille! Kaikki kolme tutkielmaa ovat luettavissa netissä.

Terhi Hölsän tutkielma:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316626

Lauri Moilasen tutkielma:
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201911213126

Marjaana Hulkon tutkielma:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/317480

Skip to content