SKTS:n Gradupalkinto 2024

SKTS:n Gradupalkinto 2024!

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. myöntää palkinnon ansiokkaalle kuolemantutkimukseen liittyvälle pro gradu -tasoiselle hyväksytylle opinnäytetyölle.

Kilpailutöiden tulee olla valmistunut 1.9.2022–31.8.2024 välisenä aikana. Opinnäytteen voi ilmoittaa kilpailuun joko opiskelija itse tai työn ohjaaja opiskelijan luvalla.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta ja kannustaa jatkamaan kuolemantutkimusta, sekä nostaa alan arvostusta ja tunnettuutta Suomessa. Gradupalkinto on suuruudeltaan 500 euroa. Jos tekijöitä on enemmän kuin yksi, jakavat tekijät palkintosumman keskenään. Palkinnon saaja tai saajat julkistetaan Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n syysseminaarissa lokakuussa 2024.

Arviointiin ehtivät ne opinnäytetyöt, jotka on lähetetty pdf-muodossa 31.8.2024 mennessä seuran sähköpostiin. Sähköpostiviestiin liitetään gradu (pdf-tiedosto) ja opiskelijan yhteystiedot. Sähköpostiviesti lähetetään osoitteeseen skts.kuolemantutkimus@gmail.com ja viestin otsikoksi laitetaan “Gradupalkinto”.

Palkittavan työn valitsee Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n hallitus. Töiden arvioimiseen osallistuu seuran hallituksen jäseniä ja mahdollisesti muu hallituksen valitsema arviointiryhmä.

Opinnäytteen alaa tai arvosanaa ei ole rajattu, koska kuolemantutkimus on monitieteistä, ja oman tieteenalansa näkökulmasta keskinkertainen opinnäyte voi olla kuoleman näkökulmasta ansiokas. Kuolema voi olla opinnäytteen aiheena monella tavalla. Kuolemantutkimukseen kuuluu aina jollain tavalla inhimillinen kulttuuri. SKTS pidättää oikeuden määritellä, onko opinnäyte kuolemantutkimusta.

Toivomme runsaasti mielenkiintoisia opinnäytetöitä mukaan kilpailuun, lähetä siis työsi arvioitavaksi!

Skip to content