Kysy kuolemantutkijalta: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen osa 2

Ilona Pajari

Kuolema on hengellisen asian lisäksi myös hyvin konkreettinen tapahtuma, joka koskee monia eri ammattiryhmiä. Olen koonnut tähän joitakin ohjeita, joihin on hyvä tutustua vaikka kuolema, oma tai toisen, ei tuntuisi olevan lähellä. On hyvä tietää, mitä pitää itse tehdä ja mitä muut tekevät, jotta surussakin jaksaa ymmärtää asioita jotka eivät kuulu omaan arkeen.

Vainajan ruumiin kohtalosta on Studio55 tehnyt muutama vuosi sitten asiallisen jutun, josta käy ilmi monta perusasiaa.

https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/viimeisesta-sydamen-lyonnista-hautaan-mita-tapahtuu-kuoleman-jalkeen/133988

Terveyskylä.fi on julkaissut ohjeen omaisten kuolemanjälkeisistä toimista. Kuolemaan liittyy paljon paperityötä, josta osan voi antaa halutessaan hautaustoimiston hoidettavaksi, mutta on myös henkilökohtaisia, varsinkin rahaan liittyviä asioita joihin on syytä olla itse valmistautunut.

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/palliatiivinen-hoito/saattohoidossa/kuoleman-j%C3%A4lkeen-huomioitavaa

Suomessa siunataan edelleen suurin osa vainajista hautaan uskonnollisin menoin. Luterilainen kirkko kertoo hautajaisrituaaleistaan näin.

https://evl.fi/perhejuhlat/hautajaiset/hautaan-siunaaminen

Ortodoksisen kirkon hautajaisrituaaleista.

https://ort.fi/tutustu-ortodoksiseen-kirkkoon/kuolema-ja-hautaan-siunaaminen

Uskonnottomissa hautajaisissa ei ole säädettyjä rituaaleja, mutta monet haluavat jonkinlaisen ohjelmarungon tueksi.

Hautajaiset

Hautaustoimilaki säätelee hautaamista Suomessa. Suomalainen lainsäädäntö on osin tiukempaa kuin monissa maissa Pohjoismaiden ulkopuolella. Esimerkiksi tuhkaa ei lain mukaan saa jakaa, vaan se on sijoitettava yhteen paikkaan.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457

Skip to content