SKTS:n gradupalkinnon voittaja ja kunniamaininnan saajat valittu

SKTS:n hallitus on valinnut Gradupalkinto 2022 voittajan. Saimme kilpailuun yhteensä 17 opinnäytetyötä. Kilpailutöitä lähetettiin Helsingin, Tampereen, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista. Opinnäytteet edustivat monia eri opinaloja kuten uskontotieteitä, filosofiaa, kirjallisuuden tutkimusta, arkeologiaa, sosiaalitieteitä, kasvatustieteitä, muotoilualaa, antropologiaa ja useita historia-aineita. Suuri kiitos kaikille kilpailussa mukana olleille graduntekijöille!

Seuran hallituksen päätöksellä palkinnon voittajaksi valittiin Inkeri Kajon (Helsingin yliopisto, uskontotieteet) gradu: ”Jokaisessa hengenvedossa ja hetkessä”, vainajayhteys eletyn ruumiin kokemuksessa”.

Kajon aihe tuo esiin, kuinka merkittävä ja moniulotteinen vaikutus vainajayhteydellä on erityisesti yksilön hyvinvointiin. Kajon mukaan yksilöiden vainajayhteyskokemuksia voitaisiin myös laajemmin hyödyntää hoitotieteissä tai psykiatrian alalla toteutettavissa kuolemansurun ja kuoleman tutkimuksissa. Tämä eri alojen vastavuoroisuus voisi auttaa purkamaan yhteiskunnassa vallitsevia vainajakokemuksiin liittyviä kielteisiä näkemyksiä.

Seurassa Kajon työ koettiin eheäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa näkyi erityisesti kirjoittajan itsenäinen ja monipuolinen kädenjälki kuoleman tarkastelussa.

Onnittelut voittajalle, jolle seura myöntää pääpalkintona 500 €!

Kajon työ on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/331358

Kilpailussa oli mukana paljon muitakin hyviä opinnäytetöitä. Seura haluaa voittajan palkitsemisen lisäksi myös myöntää kunniamaininnan kahdelle erityisen ansiokkaalle työlle:

Jooseppi Lohen (Helsingin yliopisto, pastoraalinen teologia) gradulle: ” Tuntui, että oli joku konkreettinen juttu mitä sai pitää sylissä.” Muistoesineiden tehtävät äidin ja kohtuun kuolleen lapsen välisessä kiintymyssuhteessa. ”

Elsa Salosen (Turun yliopisto, uskontieteet) gradulle: ”Minä, me ja yhteisö” Tutkimus reaktioista, relaatioista ja rooleista vainajan katsomisessa.”

Molemmissa graduissa käsiteltiin ansiokkaasti kuolemantutkimusta ja samaten nostivat keskusteluun tärkeitä yhteiskunnassa ajankohtaisia keskusteluaiheita. Onnittelut kunniamaininnan saaneille!

Gradut ovat luettavissa osoitteissa:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/331066 (Lohi)
https://www.utupub.fi/handle/10024/152041 (Salonen)

Palkinnot jaetaan seuran syysseminaarissa ’Kuolema ja ilo’, joka järjestetään lokakuun 27. päivä klo 16.30–20.00 Helsingin tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen.

Tervetuloa!

Tapahtuman FB-sivu: https://fb.me/e/2AT5s3KIS

 

Skip to content