SKTS Vuosikokouskutsu

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran vuosikokous järjestetään

maanantaina 13.2.2023  klo 17

Zoomissa: https://tuni.zoom.us/j/67780755944

Meeting ID 677 8075 5944

Kaikki seuran jäsenmaksun maksaneet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Välittömästi kokouksen jälkeen pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

Kokouksen jälkeen kello 18 luvassa seuran kuukausiesitelmä.

Kokoukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä seuran sähköpostiin:

skts.kuolemantutkimus@gmail.com tai seuran puheenjohtajaan: anna.huhtala@tuni.fi

Tervetuloa!

Skip to content