Information om förening

Sällskapet för finländsk dödsforskning grundades i Helsingfors år 2011 för att främja dödsforskning samt akademisk utbildning och praktiskt arbete inom ämnesområdet i Finland. Vi upprätthåller ett kontaktnätverk mellan forskare och andra som arbetar med ämnet för att möjliggöra tvärvetenskaplig dialog och samarbete, till exempel i form av gemensamma projekt. På denna webbplats lägger vi upp information om verksamheten och lyfter fram intressanta fenomen, händelser och publikationer. Besök oss även på Facebook och Instagram för diskussion och länkar inom området tanatologi.

Kontakta någon av oss (se nedan) om du vill sprida ordet om ditt evenemang eller konsultera experter inom tanatologi. Sällskapet ger ut webbtidningen Thanatos, en referentgranskad publikation med Publikationsforumets klassificeringsnivå 1. Thanatos publicerar forskningsartiklar och rapporter, sammandrag, kolumner samt bok- och filmrecensioner.

Jaa sivu somessa

Skip to content