Sällskapet för Finländsk Dödsforskning undersökning utbildning samarbete

Sällskapet för Finländsk Dödsforskning

Sällskapet för finländsk dödsforskning grundades i Helsingfors år 2011 för att främja dödsforskning samt akademisk utbildning och praktiskt arbete inom ämnesområdet i Finland. Vi upprätthåller ett kontaktnätverk mellan forskare och andra som arbetar med ämnet för att möjliggöra tvärvetenskaplig dialog och samarbete, till exempel i form av gemensamma projekt. 

Tulevat tapahtumat

Skip to content