Gradupalkinto

SKTS:n Gradupalkinto 2024!

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry. myöntää palkinnon ansiokkaalle kuolemantutkimukseen liittyvälle pro gradu -tasoiselle hyväksytylle opinnäytetyölle.

Kilpailutöiden tulee olla valmistunut 1.9.2022–31.8.2024 välisenä aikana. Opinnäytteen voi ilmoittaa kilpailuun joko opiskelija itse tai työn ohjaaja opiskelijan luvalla.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta ja kannustaa jatkamaan kuolemantutkimusta, sekä nostaa alan arvostusta ja tunnettuutta Suomessa. Gradupalkinto on suuruudeltaan 500 euroa. Jos tekijöitä on enemmän kuin yksi, jakavat tekijät palkintosumman keskenään. Palkinnon saaja tai saajat julkistetaan Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n syysseminaarissa lokakuussa 2024.

Arviointiin ehtivät ne opinnäytetyöt, jotka on lähetetty pdf-muodossa 31.8.2024 mennessä seuran sähköpostiin. Sähköpostiviestiin liitetään gradu (pdf-tiedosto) ja opiskelijan yhteystiedot. Sähköpostiviesti lähetetään osoitteeseen skts.kuolemantutkimus@gmail.com ja viestin otsikoksi laitetaan “Gradupalkinto”.

Palkittavan työn valitsee Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n hallitus. Töiden arvioimiseen osallistuu seuran hallituksen jäseniä ja mahdollisesti muu hallituksen valitsema arviointiryhmä.

Opinnäytteen alaa tai arvosanaa ei ole rajattu, koska kuolemantutkimus on monitieteistä, ja oman tieteenalansa näkökulmasta keskinkertainen opinnäyte voi olla kuoleman näkökulmasta ansiokas. Kuolema voi olla opinnäytteen aiheena monella tavalla. Kuolemantutkimukseen kuuluu aina jollain tavalla inhimillinen kulttuuri. SKTS pidättää oikeuden määritellä, onko opinnäyte kuolemantutkimusta.

Toivomme runsaasti mielenkiintoisia opinnäytetöitä mukaan kilpailuun, lähetä siis työsi arvioitavaksi!

 

Seura pyrkii järjestämään joka toinen vuosi gradukilpailun, jossa palkitaan kuolemantutkimusta käsitteleviä ansiokkaita opinnäytetöitä. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta ja kannustaa jatkamaan kuolemantutkimusta, sekä nostaa alan arvostusta ja tunnettuutta Suomessa. Palkittavan työn valitsee seuran hallitus. Töiden arvioimiseen osallistuu seuran hallituksen jäseniä ja mahdollisesti muu hallituksen valitsema arviointiryhmä.

Opinnäytteen alaa tai arvosanaa ei ole rajattu, koska kuolemantutkimus on monitieteistä, ja oman tieteenalansa näkökulmasta keskinkertainen opinnäyte voi olla kuoleman näkökulmasta ansiokas. Kuolema voi olla opinnäytteen aiheena monella tavalla. Kuolemantutkimukseen kuuluu aina jollain tavalla inhimillinen kulttuuri. SKTS pidättää oikeuden määritellä, onko opinnäyte kuolemantutkimusta.

Tiedotamme kotisivuillamme ja some-kanavillamme, kun seuraavan kilpailun ajankohta lähestyy!

Alla voit tutustua aikaisempien vuosien palkittuihin graduihin. Nimeä klikkaamalla pääset lukemaan gradua.

2022

Voittaja

Inkeri Kajo (Helsingin yliopisto, uskontotieteet): ”Jokaisessa hengenvedossa ja hetkessä”, vainajayhteys eletyn ruumiin kokemuksessa”

Kunniamaininnat

Jooseppi Lohi (Helsingin yliopisto, pastoraalinen teologia): ”Tuntui, että oli joku konkreettinen juttu mitä sai pitää sylissä.” Muistoesineiden tehtävät äidin ja kohtuun kuolleen lapsen välisessä kiintymyssuhteessa. ”

Elsa Salonen (Turun yliopisto, uskontieteet): ”Minä, me ja yhteisö” Tutkimus reaktioista, relaatioista ja rooleista vainajan katsomisessa.”

2020

Voittaja

Jenni Pesola (Helsingin yliopisto, sosiaalityö): ”Kuolema gerontologisessa sosiaalityössä.” (ei julkisesti saatavilla)

Kunniamaininnat

Marjaana Hulkko (Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia: ”Kyllä tälleen kun oma läheinen on itsemurhan tehnyt niin sanon että on itsekäs teko.”: laadullinen asennetutkimus itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden läheisten asennoitumisesta itsemurhaan.”

Terhi Hölsä (Helsingin yliopisto, teologia): ”Sisaruksen suru: aikuisen sisaruksen menetys ja kiintymyssuhteen jatkaminen edesmenneeseen rituaalien avulla.”

Lauri Moilanen (Oulun yliopisto, historia): ”Pyövelin pölkyltä pelastukseen: pohjoispohjalaisten suisidaalimurhien oikeuskäsittely ja syytettyjen mielentilan tutkiminen 1750–1770-luvuilla.”

Jaa sivu somessa

Skip to content