Jäsen:

Karoliina Käpylehto

Karoliina Käpylehto

Karoliina Käpylehto

TM, Kasvatustieteen tohtoriopiskelija, Opinto-ohjaaja, Elämänkatsomustiedon, uskonnon, filosofian ja psykologian aineenopettaja, Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja

Teen väitöskirjaa Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan. Tutkin laadullisessa väitöskirjatutkimuksessani kouluikäisten lasten kuolemakäsityksiä ja kuolemaan liittyviä tunteita kuvien ja haastattelujen avulla. Tämän lisäksi väitöskirja-aineistooni kuuluu ammattilaisten kirjoittamia kirjoitelmia aiheesta “lapset, nuoret ja kuolema”.

Tutkimustyössäni olen kiinnostunut kuolemasta, käsityksistä, tunteista, positioista, toimijuudesta, osallisuudesta, lapsista, nuorista, koulusta, katsomuksista ja kvalitatiivisesta metodologiasta. Opintoihini on kuulunut teologiaa, uskontotiedettä, kasvatustiedettä, käytännöllistä filosofiaa, elämänkatsomustietoa, nuorisotutkimusta, psykologiaa ja ohjauksen koulutusta. Tämän lisäksi olen opiskellut tiedeviestintää, toiminnallista mediakasvatusta, draamakasvatusta ja mentorointia. Viimeisimpänä olen opiskellut ratkaisukeskeistä taideterapiaa. Näkökulmani kuolemaan on siis aidosti poikkitieteellinen.

Toimin Sipoonlahden koulussa opinto-ohjaajana. Opetuskokemusta minulla on niin alakoulusta, yläasteelta, lukiosta kuin aikuistenkin parista. Toimin pyydettäessä opetusharjoittelun ohjaajana (HY:n Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kenttäkouluverkoston ohjaaja). Olen myös oppikirjailija. Toimintakaudella 2022-2023 olen Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seuran varapuheenjohtaja.

Annan pyydettäessä opetusta ja pidän yleistajuisia esitelmiä.

Skip to content