Jäsen:

Anja Terkamo-Moisio

Anja Terkamo-Moisio

Anja Terkamo-Moisio

Terveystieteiden tohtori, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

Kiinnostukseni elämän loppuvaiheen hoidon eettisiin kysymyksiin heräsi toimiessani sairaanhoitajana erilaisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä Suomessa, että Saksassa. Graduni käsitteli suomalaisten sairaanhoitajien käsityksiä eutanasiasta sekä avustetusta itsemurhasta. Väitöskirjatutkimuksessani tutkin kansalaisten sekä sairaanhoitajien asenteita kuolemaa ja eutanasiaa kohtaan. Lisäksi tarkastelin näiden asenteiden välisiä yhteyksiä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tämänhetkinen tutkimusprojektini käsittelee elämän loppuvaiheen hoidon eettisiä näkökulmia terveydenhuollon henkilöstön, potilaiden sekä omaisten näkökulmista.

Toimin Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n puheenjohtajana toimintakaudella 2017-2018. Lisäksi kuulun Thanatos-verkkojulkaisun toimituskuntaan.

Pyydettäessä pidän yleistajuisia esitelmiä tutkimusaiheestani sekä elämän loppuvaiheen hoitoon liittyvistä teemoista.

Yhteystiedot:

Linkki verkkosivulle

Skip to content