Jäsen:

Suvi Ronkainen

Suvi Ronkainen

YTT

Toimin tutkimusmenetelmien professorina Lapin yliopistossa. Kiinnostukseni kohteena on tieteellisen tiedon erilaisuus, ja tutkimuksellisten menetelmävalintojen ymmärtäminen osana tieteellisen tiedon tuottamista ja käyttämistä. Sosiaalisten ja poliittisten merkitysten hahmottaminen osana tiedon arviointia ja ohittamista on osa tutkimuksellista ajatteluani. Sisällöllisesti aiempi tutkimukseni on kohdistunut ikääntymisen ja väkivallan sosiaalisiin ja sukupuolistuneisiin merkityksiin ja seurauksiin. Tutkin tällä hetkellä suhtautumista kuolemaan ja erityisesti sitä, miten (biomedikalisoitunut ja politisoitunut) tiedon tuotanto ja hallinnan käytännöt näkyvät pitkäikaisyyden ja kuolevaisuuden kohtaamispisteissä.

Toimikausilla 2021 ja 2022 olen ollut Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seuran hallituksen varajäsen.

Yhteystiedot:

Linkki verkkosivulle

Skip to content