Jäsen:

Heidi Kosonen

Heidi Kosonen

FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, taidehistoria/nykykulttuuri

Olen Jyväskylän yliopistolla toimiva tutkijatohtori (visuaalinen kulttuuri ja nykykulttuuri), ja olen erikoistunut kulttuurisiin tabuihin, biovaltaan, vihapuheeseen ja hankaliin tunteisiin. Kuolemantutkimuksen osalta tutkimukseni keskiössä ovat erityisesti itsemurhan kulttuurisen esittämisen kysymykset sekä niin kutsuttuun planetaariseen kuolemaan liittyvät tunteet ja affektit. Lähestymistapani kytkeytyy sukupuolentutkimukseen, affektitutkimukseen ja yhteiskunnallisia valtarakenteita tunnistavaan kriittiseen kulttuurintutkimukseen.

Väittelin Jyväskylän yliopistolta syksyllä 2020 itsemurhan representaatioita tarkastelevalla väitöskirjalla, jossa tarkastelin itsemurhan esittämistä angloamerikkalaisissa elokuvissa. Tarkastelin tutkimuksessani itsemurhaa erityisesti suhteessa sen kulttuuriseen asemaan tabuna ja biovaltaan omaehtoista kuolemaa ja sen esityksiä säätelevinä normatiivisina ja arvolatautuneina diskursseina. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/08/2-10-2020-fm-heidi-kosonen-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-taidehistoria

Väitöksen jälkeisessä tutkimuksessani olen jatkanut itsemurhan representaatioiden tarkastelua myös muualla nykykulttuurissa, esimerkiksi suomalaisessa räpmusiikissa.

Keväällä 2022 alkaneessa post doc- hankkeessani tarkastelen niin kutsutun planetaariseen kuolemaan liittyvien tunteiden ja affektien suhdetta tabuun sosiaalisen median tutkimuksen, elokuvatutkimuksen ja haastattelututkimuksen keinoin. Planetaarisen kuoleman käsite viittaa ilmastonmuutoksen aikaansaamaan kuolleisuuteen ja ei-inhimillisten eläinten massasukupuuttoihin sekä niihin liittyvään kuoleman ja kuolevaisuuden kulttuuriseen läsnäoloon.

Pidän pyydettäessä yleistajuisia esitelmiä joko aiemmasta tai nykyisestä tutkimuksestani.

Skip to content