Jäsen:

Maija Butters

Maija Butters

Tutkijatohtori

Maija Butters on uskontoantropologi, joka on perehtynyt eri uskontojen kuolemanrituaaleihin; suomalaiseen nykykuolemaan sekä metsästyksen tematiikkaan. Uskontotieteellisessä väitöskirjassaan (2021) Butters tutki suomalaisten saattohoitopotilaiden kokemuksia ja erilaisia tapoja puhua ja lähestyä kuoleman tematiikkaa sekä kuoleman läheisyydessä tapahtuvia rituaaleja. Tällä hetkellä Butters työskentelee postdocina Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Learning from new religion and spirituality. Vuonna 2024 Butters jatkaa kuolematematiikan parissa metsästystä tarkastelevassa tutkimushankkeessaan Kiikarista kinnarkoukkuun.”

Yhteystiedot:

Linkki verkkosivulle

Skip to content